Tarcie - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Fizyka ABC ucznia gimnazjum

21.06.2019r Koniec roku szkolnego

Do końca roku szkolnego pozostało....

Fizyka ABC ucznia gimnazjum
Przejdź do treści

Tarcie

Dynamika

Siła tarcia to siła, która przeciwdziała ruchowi i jest ona proporcjonalna do nacisku ciała na podłoże.
Podane powyżej sformułowanie możemy zapisać wzorem:


Ftarcia=fN

We wzorze (N) to siła nacisku, a (f) współczynnik proporcjonalności różny dla poszczególnych sytuacji. Na ogół jest on mniejszy od jedności i dlatego jest nam łatwiej pokonać siłę tarcia F i jakiś przedmiot przepchnąć lub przetoczyć niż go podnieść pokonując siłę N i przenieść na inne miejsce.
Siła tarcia zależy od rodzaju powierzchni które się stykają. Jeśli tarcie między dwoma powierzchniami jest zbyt duże, to możemy np: zastosować smar aby zmniejszyć współczynnik tarcia f. Czasami współczynnik tarcia f jest zbyt mały np.: w czasie gołoledzi wtedy należy zastosować sposób aby go zwiększyć.
Mamy różnego rodzaju tarcia.
Jeśli chcemy poruszyć jakiś przedmiot wtedy musimy pokonać tarcie spoczynkowe(statyczne)
. Natomiast w trakcie ruchu trzeba cały czas pokonywać tarcie kinetyczne ( nieco mniejsze od spoczynkowego ). Przyłożona siła pozwalająca na poruszanie się przedmiotu musi co najmniej równoważyć tarcie kinetyczne. W przeciwnym razie poruszający przedmiot będzie zwalniał aż do zatrzymania ( siła spowoduje ruch jednostajnie opóźniony ). Tarcie poza tym może być poślizgowe np: ( sanki po śniegu ) albo toczne np: ( opony po szosie ).

Zależność energii od tarcia. Tarcie powoduje spadek sumy energii kinetycznej i potencjalnej.

COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
Wróć do spisu treści