Stany skupienia ciał - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Fizyka ABC ucznia gimnazjum

21.06.2019r Koniec roku szkolnego

Do końca roku szkolnego pozostało....

Fizyka ABC ucznia gimnazjum
Przejdź do treści

Stany skupienia ciał

Termodynamika

Stany skupienia ciał.

Kiedy ciało stałe przechodzi w ciecz, jest to proces topnienia. Proces odwrotny to krzepnięcie cieczy.
Kiedy ciecz przechodzi w gaz zachodzi proces parowania albo wrzenia (zależnie od substancji). Proces odwrotny to skraplanie się gazu.
Zdarza się, że ciało stałe przechodzi w stan gazowy bezpośrednio wtedy mamy do czynienia z procesem sublimacji.

Temperatury topnienia i krzepnięcia są ściśle określone - obie temperatury są równe.
Lód topi się dokładnie w temperaturze 0 stopni Celsjusza, a woda krzepnie w lód również w temperaturze 0 stopni Celsjusza. Nie uda się ogrzać lodu do temperatury np: 2 stopni Celsjusza, tak aby się nie stopił.
Czysta cyna topi się w temperaturze 231,69 stopni Celsjusza oraz w takiej samej temperaturze krzepnie.

Trzy stany skupienia wody w zależności od jej temperatury.


Stany skupienia ciał to: stały, ciekły i gazowy.Ciała stałe mają określony kształt i objętość. Przez odpowiednią obróbkę można im nadać zamierzony kształt, a one ten kształt zachowają.
W ciałach stałych i ciaczach atomy i cząsteczki, są ciasno upakowane stykają się ze sobą i mają ograniczoną możliwość wykonywania ruchów.
Ciała stałe mają uporządkowaną budowę wewnętrzną.
Wśród ciał stałych możemy rozróżnić ciała sprężyste (stal), kruche ( szkło ) i plastyczne (glina ).

Ciecze nie mają określonego kształtu ( dostosowują się do kształtu naczynia), ale mają ustaloną objętość. Ciecz wypełnia naczynie do określonego poziomu.
W cieczy atomy i cząsteczki znajdują się bardzo blisko siebie ale zajmują położenie w dużej mierze przypadkowe, które cały czas się zmienia, bo atomy i cząsteczki w cieczy mają nieco swobody.

Gazy nie mają określonego kształtu ani objętości i wypełniają całe naczynie, do którego zostały wprowadzone.
W gazach atomy i cząsteczki mają dużo miejsca, nie stykają się ze sobą i dlatego mogą się swobodnie poruszać.
W gazach nie ma żadnego uporządkowania atomów czy cząsteczek. Istnieje pełen chaos. Atomy i cząsteczki gazu poruszają się chaotycznie, zderzając się tylko od czasu do czasu między sobą i ze ściankami zbiornika.

Dyfuzja to samorzutne mieszanie się gazów czy cieczy wskutek ruchu pojedyńczych cząsteczek.
Konwekcja to mieszanie się gazów, albo cieczy związane z ruchem dużych partii materii. 
Konwekcja
COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
Wróć do spisu treści