Pojęcie prądu elektrycznego - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Fizyka ABC ucznia gimnazjum

21.06.2019r Koniec roku szkolnego

Do końca roku szkolnego pozostało....

Fizyka ABC ucznia gimnazjum
Przejdź do treści

Pojęcie prądu elektrycznego

Prąd elektryczny

Prąd elektryczny

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch elektronów.

W tym określeniu prądu bardzo ważne jest stwierdzenie, że ruch elektronów jest uporządkowany, ponieważ dopóki w ruchu elektronów nie ma uporządkowania czyli wyróżnionego jednego kierunku to nie ma prądu.

Izolatory nie przewodzą prądu.

Wokół nas znajduje się wiele substancji które zachowują własności izolacyjne i można powiedzieć, że praktycznie nie przewodzą prądu. Substancje organiczne, tworzywa sztuczne, drewno, papier, węglowodory ( benzyna, olej ), suche związki nieorganiczne (suchy piasek, gips ), powietrze, tkaniny.

Natomiast metale to znakomite przewodniki prądu w których prąd przewodzą elektrony.

Najlepszymi przewodnikami z metali są srebro i miedź. Bardzo dobrym przewodnikiem prądu jest również złoto, ale ze względu na koszty jego zastosowania nie jest używane powszechnie. Stosuje się je jedynie w elektronice i tylko w wyjątkowych przypadkach gdzie zależy nam na bardzo dobrym przewodnictwie elektrycznym.

Roztwory elektrolitów również przewodzą prąd.


Wodne roztwory elektrolitów (kwasy, zasady) całkiem nieźle przewodzą prąd. W elektrolitach prądu nie przewodzą elektrony ale jony dodatnie i ujemne, które powstają w trakcie procesu dysocjacji elektrolitycznej cząstek kwasów, zasad i soli. Idealnie czysta woda słabo przewodzi prąd, ale praktycznie bardzo trudno spotkać idealnie czystą wodę. Przeważnie zawiera ona jakieś sole i inne elektrolity a w związku z tym nieźle przewodzi prąd. Ciało ludzkie w większości składa się z takiej wody dlatego przewodzi prąd. 
COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
Wróć do spisu treści