Inne rodzaje energii - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

Fizyka ABC ucznia gimnazjum

21.06.2019r Koniec roku szkolnego

Do końca roku szkolnego pozostało....

Fizyka ABC ucznia gimnazjum
Przejdź do treści

Inne rodzaje energii

Energia

Energia mechaniczna jest sumą energii kinetycznej i energii potencjalnej.Rzut pionowy i wahadło to przykłady układów w których energia mechaniczna jest stała w czasie:
W takich wypadkach każdy wzrost energii kinetycznej odbywa się kosztem zmniejszenia energii potencjalnej, tak aby suma pozostała niezmieniona. Podobnie jeśli enargia mechaniczna jest stała, a energia kinetyczna maleje, to musi rosnąć energia potencjalna.

Ciała mają również energię wewnętrzną. Energia wewnętrzna ma związek z chaotycznym ruchem cząstek i temperatury.


Na energię wewnętrzną składa się suma energii kinetycznej chaotycznie poruszających się cząstek ciała oraz energii potencjalnej wynikającej z oddziaływań międzycząsteczkowych. Ważne, że chodzi o ruch chaotyczny. Ruch uporządkowany( np: postępowy ruch ciała jako całości) to byłaby energia kinetyczna ciała, a nie jego energia wewnętrzna. Wzrost energi wewnętrznej ciała obiawia się wzrostem jego temperatury.

Energię wewnętrzną ciała można zwiększyć na dwa sposoby: wykonując nad nim pracę albo przekazując mu ciepło.I zasada termodynamiki

Jeśli sprężymy powietrze to zwiększymy zasób jego energii wewnętrznej. Gdy będziemy je potem rozprężać to będziemy energię odzyskiwać.
Jeśli energia wewnętrzna maleje , to znaczy, że ciało oddało ciepło, albo wykonało pracę.
Energię gorącej pary wodnej można zmniejszyć studząc ją, ale można ją zminiejszyć również zmuszając parę do wykoania pracy ( w maszynie parowej).
Jeśli ciało nie ma możliwości wykonania pracy, ani oddania ciepła, to nie może zmienić swojej energii wewnętrznej.

COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
Wróć do spisu treści